Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

1. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania
przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana
przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w
posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz
powiadomienie przed jego upływem.
2. Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia
woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Możesz użyć w tym
celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się tutaj.
3. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy
Ci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale za wyjątkiem
kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez
Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas
sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez
Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy
inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
4. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Ciebie na skutek
otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu, możemy wstrzymać się z dokonaniem
zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu albo do chwili, gdy
przedstawisz nam dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam na swój koszt niezwłocznie przez
wybranego przez Ciebie operatora lub przewoźnika zgodnie z ich cennikami,
jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o
odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa
się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
6. Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu,
wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.
7. W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od
zawartej umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:
a. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. w której przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,
c. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.